Sarie: Voorbladgesig

Reëls

Die kompetisie sluit 1 Desember 2017 om 08:00 stiptelik.

Geen inskrywings word meer aanvaar nie.

Skryf só in

Slegs aanlyn op matriek.sarie.com. Inskrywings op enige ander manier as gespesifiseer sal gediskwalifiseer word.

Slegs een inskrywing per persoon sal aanvaar word.

Iemand anders kan jou ook inskryf. Jy moet wel toestemming gee. Indien jy dit nie aanvaar nie, moet jy SARIE skriftelik in kennis stel deur ‘n e-pos aan annemie.lombard@sarie.com te stuur.

Jy moet 3 foto’s van jou keuse instuur. Die beoordelaars kyk na jou rok en hoe dit by jou pas. Ons beveel aan dat jy ten minste een vollengte foto instuur.

Ouderdom, nasionaliteit en uitsluitings

Jy moet vanjaar in matriek wees en die foto’s moet die rok wys wat jy na jou eie skool se matriekafskeid gedra het.

Vroue wat inskryf, moet ’n geldige RSA/NAMIBIESE ID/paspoort besit én moet tans in Suid-Afrika woonagtig wees.

Werknemers en hul gesinne van Media24 (SARIE se moedermaatskappy) en hul reklame-, advertensie- en digitale maatskappye mag nie aan die wedstryd deelneem nie.

Finaliste

Die beoordelaars sal 10 finaliste kies en uiteindelik die wenner.

Tydperk en beperkinge

Finaliste moet bereid wees om deur ander media afgeneem en verfilm te word as dit met die wedstryd verband hou.

Deur aan die wedstryd deel te neem, stem jy in om die reëls te gehoorsaam.